Miljö

Rent-a-Plagg har en vision att skapa användare istället för konsumenter. Att sätta själva aktiviteten i centrum och flytta fokus bort från pryl- och ägandehetsen.

Vi har en hypotes om att det är bättre för miljön om varje produkt används av så många som möjligt under sin livstid istället för vid enstaka tillfällen.

Vi jobbar med leverantörer som tar miljömässigt och socialt ansvar, eller arbetar för att bättra sig, devisen är att ingen kan vara bäst från början och vi lär av varandra.

Vi vill samtidigt själva vara ett företag som människor söker sig till för att vi upplevs som en föregångare när det kommer till miljötänkande och vara en av Sveriges bästa arbetsgivare, där våra medarbetare vill arbeta och utvecklas tillsammans med företaget under lång tid.

Hela vår verksamhet kretsar kring maximalt utnyttjande av alla resurser vi använder och vi jobbar ständigt för att minska koncentrationsökningen av ämnen från berggrunden, minska vårt användande av ämnen från samhällets produktion och minska den fysiska undanträngningen, detta för att vi och ni skall kunna tillgodo se era behov. Samtidigt arbetar vi hela tiden för att minska våra och våra samarbetspartners utsläpp.

Vi följer alltid de lagar och regler som gäller för vår verksamhet.

Varukorg